Publicerad: 7 september 2017

Sveriges Viktigaste Jobb

Satsningen Sveriges Viktigaste Jobb drev SKL för att öka kunskapen om – och nyansera bilden av – välfärdsjobben och kommuner och landsting som arbetsgivare.

Genom att bemöta myter med fakta och att skapa nyfikenhet och intresse för arbete i välfärden kan vi få fler att vilja söka jobb i välfärdssektorn.

Skapa intresse för jobben i sektorn

Genom satsningen vill SKL öka kunskapen och skapa nyfikenhet och intresse för välfärdsjobben och för kommuner och landsting som arbetsgivare. SKL vill också bidra till ökad stolthet över det viktiga arbete som utförs i välfärden av dem som vi anser har Sveriges viktigaste jobb.

Rapporter och verktygslåda för medlemmarna

Mycket av det material och de rapporter som tagits fram i satsningen är fortfarande aktuella. Allt är gratis att ladda ner och att använda som stöd i arbetet med att bygga arbetsgivarvarumärken. I rapportserien Sveriges Viktigaste Jobb presenteras prognoser, fakta, statistik och analyser av sektorns utmaningar och i Sveriges Viktigaste Jobbs Verktygslåda har vi samlat verktyg och stöd.

Riktar sig till medlemmar och opinionsbildare

Satsningen har pågått fram till och med 2017 och riktar sig främst till medlemmar och opinionsbildare/journalister. Den drivs av SKL och har en referensgrupp bestående av representanter för SKL:s medlemmars kommunikations- och personalchefer.

Bakgrund till satsningen

Engagerade medarbetare

Kommuner och landsting har de mest engagerade och motiverade medarbetarna på arbetsmarknaden. Det visar Svenskt Kvalitetsindex (SKI) årliga medarbetarundersökning som beskriver hur det står till inom privat, statlig, landstings- och kommunal sektor. Det skiljer inte mycket i medarbetarnöjdhet mellan anställda inom privat och offentlig sektor, men imagen är betydligt sämre i kommuner och landsting.

Utmaningarna

Välfärdssektorn – både kommuner och landsting och privata vårdgivare – kommer att rekrytera tusentals nya medarbetare de närmaste åren. För att kunna fortsätta att leverera välfärdstjänster av bästa kvalitet måste arbetsgivarna få de mest kompetenta medarbetarna att stanna kvar och de unga duktiga att söka sig till välfärden. Det rör sig om allt från lärare, undersköterskor, sjukgymnaster, biomedicinska analytiker och ingenjörer till dietister, ekonomer, samhällsplanerare och socialsekreterare.

Ett starkt arbetsgivarvarumärke blir allt viktigare när 80- och 90-talisterna kommer in på arbetsmarknaden. Den nya generationen har sannolikt andra förväntningar än den som lämnar. Därför ökar betydelsen av att vara en attraktiv arbetsgivare, att möta de unga på deras arenor och presentera bra information om utbildningar, arbets- och karriärmöjligheter för den framtida arbetskraften.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot