dsvnir3y54

lön

Löner i Sverige – Stor skillnad mellan högsta och lägsta medellönen

I Sverige låg medellönen hos befolkningen, år 2020, på 36 100 kronor i månaden. Medellönen för män låg på 37 900 kronor och för kvinnor på 34 200 kronor. Detta har räknats ut genom att summera alla löner i en viss grupp och sedan dividera detta med antalet personer i gruppen. Deltidslöner har räknats upp till heltid. Detta enligt Statistiska centralbyrån. Högsta lönerna i Sverige De högsta lönerna hittar man bland högre chefer

Bemanningssjuksköterska – De ökar i antal

Fler och fler sjuksköterskor väljer att bli konsulter. En bemanningssjuksköterska jobbar heltid eller deltid som konsult. Fördelarna är de flexibla arbetstiderna och att en bemanningssjuksköterska ofta får bättre betald än en fast anställd sjuksköterska. Hen kan dessutom styra över sitt arbete och dess omfång. Helt enkelt anpassa utefter eget behov. Många bemanningssjuksköterskor lyfter dessutom fördelen med att arbetsuppgifterna varierar mellan de olika arbetsplatserna, något som ger goda förutsättningar för personlig