Uncategorized

Brandman träning tips

Träna för att bli brandman

Att träna för att bli brandman i Sverige innebär en kombination av fysisk, mental och teknisk förberedelse. Brandmännens arbete är fysiskt krävande, stressande och ofta farligt, vilket gör det viktigt att vara i toppform på alla dessa områden. Här är några tips för att förbereda sig för detta krävande yrke: Fysisk förberedelse Vill du träna hemma kan vi erbjuda 15% på träningsredskap från butiken FitnessTemplet. Ange koden ”BRANDMAN-15” i kassan.

Att arbeta internationellt som sjuksköterska

Sjuksköterskor är eftertraktad arbetskraft både i Sverige och internationellt. Organisationer så som Läkare utan gränser anställer legitimerade sjuksköterskor som då kan få till uppdrag att starta och ansvara för enkla vårdmottagningar, ansvara för undernäringskliniker och vårdavdelningar, planera och administrera vaccinationskampanjer, organisera hälsoprogram samt att utbilda, arbetsleda och ha personalansvar för lokal vårdpersonal. Organisationen är idag aktiv i 70 olika länder i världen. En annan organisation som skickar ut sjuksköterskor på

Bästa jobben att satsa på

I arbetsförmedlingens prognos från juni 2021 listas jobb där du har störst jobbchans inom 1-5 år. Du bör alltid hålla ett öga öppet på marknaden för att se hur läget utvecklas. Viktigt med utbildning Som tidigare är det väldigt viktigt med utbildning för att få ett bra jobb. De jobb som är bra att satsa på som kräver en högskoleutbildning är bland annat: Barnmorskor Civilingenjörer Grundutbildade sjuksköterskor Läkare Lärare Mjukvaru-

Poliserna skapar ett tryggt samhälle

I Sverige har polisen, som yrkeskår, funnits sedan mitten av 1800-talet. Före det var det kungens fogdar som höll ordning på folket. Det fanns också en tid då polis och brandman var samma sak, denna yrkesgrupp höll ordning i städerna och agerade samtidigt brandvakter. Även militären har genom tiderna haft en viktig roll vad gäller att upprätthålla lag och ordning. Det är spännande att tänka på att polisens första huvudbeväpning

lön

Löner i Sverige – Stor skillnad mellan högsta och lägsta medellönen

I Sverige låg medellönen hos befolkningen, år 2020, på 36 100 kronor i månaden. Medellönen för män låg på 37 900 kronor och för kvinnor på 34 200 kronor. Detta har räknats ut genom att summera alla löner i en viss grupp och sedan dividera detta med antalet personer i gruppen. Deltidslöner har räknats upp till heltid. Detta enligt Statistiska centralbyrån. Högsta lönerna i Sverige De högsta lönerna hittar man bland högre chefer

Bemanningssjuksköterska – De ökar i antal

Fler och fler sjuksköterskor väljer att bli konsulter. En bemanningssjuksköterska jobbar heltid eller deltid som konsult. Fördelarna är de flexibla arbetstiderna och att en bemanningssjuksköterska ofta får bättre betald än en fast anställd sjuksköterska. Hen kan dessutom styra över sitt arbete och dess omfång. Helt enkelt anpassa utefter eget behov. Många bemanningssjuksköterskor lyfter dessutom fördelen med att arbetsuppgifterna varierar mellan de olika arbetsplatserna, något som ger goda förutsättningar för personlig