Publicerad: 5 juli 2017

Kunskapsstöd inom vård och behandling

Den som arbetar i vården fattar många beslut. Dessa beslut ska bygga på bästa tillgängliga kunskap för att göra bästa möjliga nytta för patienten. Kunskapsstyrning handlar om att utveckla, sprida och tillämpa bästa möjliga kunskap.

Öppna jämförelser hälso och sjukvård

Ta del av några filmer av patienter och vårdpersonals perspektiv kring att utveckla vården.

Öppna jämförelser hälso och sjukvård

Öppna jämförelser hälso- och sjukvård 2015 visar att allt fler överlever stroke och hjärtinfarkt. Dessutom drabbas färre av stroke.

Vårdbloggen

Tjänster

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot