Publicerad: 5 juli 2017

Läkemedel

Läkemedelsområdet är ett komplext system med ett samspel mellan många olika aktörer. SKL agerar på olika sätt för att möta de utmaningar och tillvarata de intressen som finns för sjukvårdshuvudmännen.

Öppna jämförelser läkemedel

Öppna jämförelser: Läkemedelsbehandlingar 2014 visade en positiv utveckling av läkemedelsanvändning i landstingen.

blanketter för hpv

Blanketter för samtycke för att användas för vaccinationer som sker via skolhälsovården och som ges via skolhälsovården.

Aktuellt

Publikationer

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot