Publicerad: 12 december 2017

Läkemedel

Läkemedelsområdet är ett komplext system med ett samspel mellan många olika aktörer. SKL agerar på olika sätt för att möta de utmaningar och tillvarata de intressen som finns för sjukvårdshuvudmännen.

Öppna jämförelser läkemedel

Läkemedelskommittéerna ska verka för en tillförlitlig och rationell läkemedelsanvändning inom landstinget.

blanketter för hpv

Blanketter för samtycke för att användas för vaccinationer som sker via skolhälsovården och som ges via skolhälsovården.

Aktuellt

Vårdbloggen

Publikationer

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot