Trygg hela vägen – före, under och efter graviditeten

Alla föräldrar ska kunna känna sig trygga före, under och efter graviditeten. Den svenska mödrahälsovården och förlossningsvården håller hög kvalitet, men det finns utvecklingsområden.

Senaste nytt

Se fler

Kurser och konferenserSe fler

 • måndag
  19
  mar
  2018

  Planering och utformning av särskilda boendeformer, konferens

  Många kommuner står inför stora investeringar i särskilda boenden. Konferensen innehåller både framtidsspaning och exempel från kommuner gällande planer och program för särskilda boendeformer för äldre och personer med funktionsnedsättning, teknikk...

 • tisdag
  20
  mar
  2018

  Revisionsdialog med inriktning på revisorernas riskanalys, Stockholm

  SKL går igenom olika begrepp som rör riskanalys och ger exempel på arbetssätt för att stödja förtroendevalda revisorer och sakkunniga i arbetet med riskanalysen. Vi genomför också ett arbetspass om lekmannarevision i kommunala företag samt får besök ...

 • onsdag
  21
  mar
  2018

  KLASSA - kommunal klassificeringsstruktur

  SKL och Riksarkivet arrangerar ett seminarium där Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor presenterar klassificeringsstrukturen KLASSA och beskriver metoden för klassificering.

#vivässarvälfärden
Se fler

Bostadsbyggandet: så vässar vi det

Även om kommunerna har ansvaret för den fysiska planeringen är andra aktörer nog så viktiga för att bostadsbyggandet ska öka. Marknadsförutsättningarna för bostadsbyggande är till exempel beroende av skatteregler och finanspolitiska regelverk.

Hälso- och sjukvården: så vässar vi den

Svensk hälso- och sjukvård har medicinska resultat i internationell toppklass. Vården är också mycket kostnadseffektiv. Men ständiga förbättringar och utveckling är ett naturligt tillstånd.

Skolan: så vässar vi den

Skoldebatten ger ibland sken av att inget händer i skolorna. Inget kunde vara mer felaktigt.

Sidfot