Publicerad: 29 juni 2018

Trygghet, säkerhet

Viktiga verksamheter inom området trygghet och säkerhet är krisberedskap, räddningstjänst, alarmering, olycksförebyggande, brottsförebyggande och internt skydd.

SKL har tagit fram en exempelsamling om hur fem större kommuner organiserar och styr arbetet med trygghet och säkerhet.

Illustration Öppna jämförelser

Trygghet och säkerhet. Jämför indikatorer för konsekvenser, skydd och säkerhetsarbete på kommunnivå.

Aktuellt

Publikationer

Kurser och konferenser

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot