Publicerad: 28 augusti 2017

Kurser och konferenser

 • tisdag
  24
  okt
  2017

  Allmänna bestämmelser (AB) med HR- inriktning

  Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper om Allmänna bestämmelser (AB) och arbetsrättslig lagstiftning med inriktning på de delar som berör villkoren i AB

 • tisdag
  24
  okt
  2017

  Leda och styra för hållbar jämställdhet

  En grundläggande utbildning i jämställdhetsintegrering. Genom att tillämpa strategin på konkreta exempel och din egen verksamhet lär du dig grunderna i jämställdhetsintegrering och förbättringsarbete.

 • tisdag
  24
  okt
  2017

  Arbetsrättslig Baskurs

  SKL och Arbetsgivarförbundet Pacta presenterar en baskurs i arbetsrätt. Syftet med denna tredagarskurs är att förmedla grundläggande kunskaper kring det arbetsrättsliga regelverket inom den primärkommunala och landstingskommunala sektorn.

 • onsdag
  25
  okt
  2017

  Detaljplanekonferens 2017

  Planbestämmelser som verktyg – hur blir visionen verklighet?

 • torsdag
  26
  okt
  2017

  Bostadshyra

  Under denna endagskurs diskuterar vi frågor kring bostadshyra som har fått allt större aktualitet inom kommunerna. 

 • fredag
  27
  okt
  2017

  PAN - Bilaga J

  Kursen syftar till att ge kunskap om löne- och anställningsvillkor för personliga assistenter och anhörigvårdare enligt PAN och HÖK.

 • fredag
  27
  okt
  2017

  Presidiekonferens: fullmäktiges styrning och uppföljning, Stockholm

  Höstens tema är fullmäktiges styrning och uppföljning. Fullmäktige styr verksamheten genom att besluta om mål och riktlinjer samt ansvarar för uppföljning och kontroll av verksamheten. Vi diskuterar även innehållet i den nya kommunallagen.

 • måndag
  30
  okt
  2017

  Markörbaserad journalgranskning inom psykiatrisk vård, utbildning

  Markörbaserad journalgranskning är en etablerad metod för att identifiera vårdskador. Granskningsresultaten kan användas som ett underlag i patientsäkerhetshöjande arbete.

 • tisdag
  31
  okt
  2017

  Medborgardialog i komplexa samhällsfrågor kring inkludering och integration

  SKL bjuder särskilt in dig som förtroendevald till en kostnadsfri seminariedag om medborgardialog kring inkludering och integration. Vi har tillsammans med forskare utvecklat en modell för att arbeta med medborgardialoger i komplexa frågor.

 • tisdag
  31
  okt
  2017

  Prövning av barnets bästa – vad är det?

  Välkommen till en workshop där vi tittar lite närmare på begreppet Barnets bästa. Syftet med dagen är att deltagarna ska öka sina kunskaper om vad som behöver efterfrågas för att ett beslut ska kunna fattas med utgångspunkt i principen om barnets bä...

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot