Publicerad: 14 december 2017

Kurser och konferenser

 • tisdag
  23
  okt
  2018

  Allmänna bestämmelser (AB) med löneadministrativ inriktning

  Kursen syftar till att ge kunskaper om Allmänna bestämmelser (AB), avtalskonstruktioner samt arbetsrättslig lagstiftning med inriktning på de delar som berör löneadministrativa frågeställningar och vänder sig till dig med goda kunskaper om AB.

 • tisdag
  23
  okt
  2018

  Gymnasieantagning i praktiken - antagning, tillämpning och erfarenhetsutbyte

  Aktuella frågor med anknytning till gymnasieantagning och praxis gällande dessa samt två fördjupningspass med fokus på GDPR och nyanlända elever ur ett gymnasieantagningsperspektiv.

 • tisdag
  23
  okt
  2018

  Tillsammans i team bygger vi en nära vård

  Välkommen till en konferens där vi fokuserar på teamarbete - där olika professioner, över organisationsgränser och tillsammans med patienter, arbetar för att kontinuerligt utvecklas och tillsammans bygga en god och nära vård.

 • tisdag
  23
  okt
  2018
 • onsdag
  24
  okt
  2018

  Heltidsresan – Arbetstidsförläggning och Arbetsmiljö, Umeå

  SKL och Kommunal bjuder in till en partsgemensam konferens med fokus på arbetstidsförläggning och arbetsmiljö. Syftet med konferensen är att inspirera lokala parter att fortsätta med implementeringen av en heltidsorganisation.

 • onsdag
  24
  okt
  2018

  Barnets röst i det sociala arbetet

  Barnets bästa ska vara vägledande i allt arbete socialtjänsten gör inom barn och unga. Men hur vet vi att det vi gör är det bästa för barnet? Under dagen går vi igenom några av de verktyg som finns tillgängliga idag och diskuterar även hur resultaten...

 • torsdag
  25
  okt
  2018

  Arbetsrättsseminarium Arbetsbrist

  SKL och Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation presenterar ett seminarium kring frågor i samband med uppsägning på grund av arbetsbrist enligt anställningsskyddslagen (LAS) och medbestämmandelagen (MBL) samt kollektivavtal. Syftet med ...

 • torsdag
  25
  okt
  2018

  Avtalskonferens RiB

  Sveriges Kommuner och Landsting och Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation bjuder in till avtalskonferens RiB

 • fredag
  26
  okt
  2018

  En väl fungerande och inkluderande arbetsmarknad

  Syftet med konferenserna är att via ”lärande exempel” från lokal nivå visa vad kommunala arbetsmarknadsverksamheter och lokala arbetsförmedlingar gör för att säkerställa god kvalitet i sina insatser.

 • måndag
  29
  okt
  2018

  Att leda utvecklingsarbeten, utbildning

  Under hösten erbjuder SKL en utbildning i att leda utvecklingsarbeten inom vård och omsorg.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot