Publicerad: 28 augusti 2017

Kurser och konferenser

 • måndag
  20
  nov
  2017

  Gymnasiekonferens 2017 - Stockholm

  Hur kan vi tänka för att utveckla gymnasieskolan med utgångspunkt i såväl elevernas som samhällets behov? Vilka förändringar behövs med koppling till digitalisering? Vad är på gång när det gäller lagstiftning och vilka visioner har regeringen?

 • måndag
  20
  nov
  2017

  Workshop om triangelrevision

  Triangelrevision är en metod som kan användas när verksamheter utvärderar varandra. Metoden stimulerar förbättringsarbete och ger möjlighet till bättre kvalitet och en mer jämlik vård.

 • tisdag
  21
  nov
  2017

  Tillit och samverkan för verksamhetsutveckling

  Välkommen till en konferens om hur du blir bättre på att tillvarata medarbetare, invånare, brukare och patienter samt idéburna organisationer för att höja kvalité och öka effektiviteten.

 • tisdag
  21
  nov
  2017

  Grundkurs i offentlig upphandling 

  Kursen i offentlig upphandling tar upp alla viktiga regler och bestämmelser som en upphandlare bör känna till för att kunna utföra sitt arbete på bästa sätt.

 • tisdag
  21
  nov
  2017

  Leda för Resultat, kommunledning, Örebro

  Erfarenheter visar att styrningen först fungerar då politiken flyttar fokus till verksamhetsresultat. För att få till en fungerande resultatstyrning krävs nya kunskaper. Du kommer att få lyssna på experter från SKL, ta del av goda exempel från kommun...

 • tisdag
  21
  nov
  2017

  Val 2018 - utmaningar och möjligheter, Malmö

  Konferensen tar upp ett antal viktiga frågeställningar. Förutom inspel från SKL, Valmyndigheten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ger dagen möjlighet till idé- och erfarenhetsutbyte för er som arbetar och ansvarar för valets genom...

 • tisdag
  21
  nov
  2017

  Barn och unga som är placerade – hur gör vi det bra?

  Det finns flera olika former av placering och stöd för barn och unga som inte kan bo hemma. Gruppen placerade barn ökar och behoven ser olika ut. Så vad finns det idag för olika placerings- och stödformer och hur fungerar de?

 • tisdag
  21
  nov
  2017

  Fullmäktige och revisorerna - ett gemensamt seminarium i Borlänge

  Under dagen förmedlas inspiration och idéer som kan användas för lokal utveckling. Målet är att under seminariet starta och utveckla en process kring samverkan mellan fullmäktige och revisionen som kan fortsätta på hemmaplan.

 • onsdag
  22
  nov
  2017

  Bokslutsdagen 2017 (Malmö)

  Under denna konferens kommer vi att gå igenom ett antal frågor och ämnesområden som bör beaktas i det kommande årsredovisnings-arbetet.

 • torsdag
  23
  nov
  2017

  Gymnasiekonferens 2017 - Malmö

  Hur kan vi tänka för att utveckla gymnasieskolan med utgångspunkt i såväl elevernas som samhällets behov? Vilka förändringar behövs med koppling till digitalisering? Vad är på gång när det gäller lagstiftning och vilka visioner har regeringen?

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot