Sveriges Viktigaste Jobb

Över en halv miljon människor behöver rekryteras till välfärden de närmaste tio åren. Med Sveriges Viktigaste Jobb vill vi lyfta fram och informera om alla viktiga och intressanta jobb som finns i kommuner och landsting. Jobb som gör skillnad.

Aktuellt

Se fler

  • budskap lärare 2016-10-05

    Världslärardagen

    Ni inspirerar unga med kunskap, möjliggör alla elevers utveckling och leder lärandet in i framtiden. Grattis alla lärare på världslärardagen - ni har Sveriges viktigaste jobb!
  • 8 punkter för ökad jämställdhet 2016-09-27

    Kommuner och landsting ska bli bäst på jämställdhet

    SKL presenterar ett nytt jämställdhetsprogram för att ytterligare öka jämställdheten i kommuner, landsting och regioner. SKL:s långsiktiga jämställdhetsarbete visar genomgående goda resultat. Men det ...


Instagram Se fler

Twitter Se fler