25 mars 2015
Prenumerera på Sveriges Viktigaste Jobb

Sveriges Viktigaste Jobb i förskolan och skolan - Hur möter vi rekryteringsutmaningen? (2014)

Framtidsjobben finns i välfärden. När det blir allt fler barn och unga i befolkningen, samtidigt som många medarbetare i skolan och förskolan uppnår pensionsålder, ökar behovet av personal. Bra lärare och förskollärare är avgörande för skolans kvalitet och elevernas resultat.

I debatten framförs en oro för att det kan bli svårt att rekrytera tillräckligt många bra lärare och förskollärare framöver. Det är viktigt att debatten utgår från fakta för att lösningarna ska bli de rätta och för att rätt insatser ska kunna sättas in. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har kartlagt skolhuvudmännens behov av lärare i olika ämnen kopplat till lärarlegitimationsreformen.

Vi har också gjort en bedömning av rekryteringsbehoven för de kommande tio åren. Här finns mycket som arbetsgivarna själva kan göra för att påverka rekryteringsbehovet och möjligheterna att rekrytera rätt personer.

I rapporten har vi samlat exempel på vad som pågår i skolsektorn för att möta rekryteringsutmaningarna. Vi hoppas kunna inspirera till fortsatt viktigt arbete.

Ladda ner rapporten

Läs mer

Tipsa:


User information

Captcha *

Tack för att du hjälper oss!