25 mars 2015
Prenumerera på Sveriges Viktigaste Jobb

Sveriges Viktigaste Jobb i vården och omsorgen - Hur möter vi rekryteringsutmaningen? (2014)

Det kommer att behövas ungefär 235 000 nya medarbetare i vården och omsorgen fram till 2022 om inga förändringar görs i arbetssätt och bemanning.

Utsikterna att få jobb är goda för yrkesgrupper som exempelvis läkare, sjuksköterska, biomedicinsk analytiker och vårdadministratör. Störst är behovet av undersköterskor i äldreomsorgen. Möjligheterna att få jobba med vård och omsorg kommer att vara stora i hela landet.

Rekryteringsbehovet kommer att påverkas av förändringar i demografin, ökad globalisering, konjunkturförändringar, teknikutveckling och ökad rörlighet på arbetsmarknaden.

Det finns mycket som arbetsgivarna kan göra för att påverka rekryteringsbehovet och möjligheterna att rekrytera rätt personer. Några sådana saker är att använda kompetens på rätt sätt, locka nya grupper till jobben, utveckla arbets-miljö och arbetsorganisation, utnyttja tekniken bättre, samt skapa bättre löne- och karriärmöjligheter. Hur bra arbetsgivarna är på att använda dessa strategier påverkar också hur många medarbetare som behöver rekryteras, och vilken kompetens dessa behöver.

Ladda ner rapporten

Läs mer

Tipsa:


User information

Captcha *

Tack för att du hjälper oss!