5 december 2014
Prenumerera på Sveriges Viktigaste Jobb

Stolthet och fördomar (2011)

Det finns ingen entydig bild av hur det är att jobba i kommuner och landsting. Det är inte så konstigt. Sektorn har en miljon medarbetare i hundratals olika yrken som verkar på tusentals arbetsplatser.

Vi vet att de mest engagerade medarbetarna finns i landsting och kommuner. Medarbetarna känner hög motivation, tycker jobbet är utmanande och ser i högre utsträckning än i privat och statligt sektor betydelsen av vad de gör. Men när samma medarbetare svarar på om de är stolta över att berätta var de jobbar eller om deras arbetsplats har en god image så får arbetsplatserna i kommuner och landsting låga betyg.

Ladda ner rapporten

Stolthet och fördomar

Tipsa:


User information

Captcha *

Tack för att du hjälper oss!