Prenumerera på Sveriges Viktigaste Jobb

Bredda rekryteringen

Såväl män som kvinnor måste få bidra inom vården och omsorgen. I dag är andelen män mycket låg i många vård- och omsorgsyrken. Det finns alltså fler som kan bidra till välfärden och skapa mångfald i vården och omsorgen.

Antalet anställda inom vård och omsorg i Sverige är nästan en halv miljon. Av dessa är färre än 10 procent män. Samtidigt är unga män positiva till arbete inom vård och omsorg. Var fjärde ung man kan tänka sig ett jobb i hälso- och sjukvården, visar en undersökning gjord av Ungdomsbarometern. Det finns därmed en stor potential att få in ny arbetskraft i sektorn. För att locka fler män behöver vård- och omsorgssektorn jobba med att förändra normer om vem som passar för vad utifrån kön. Det gäller även att:

Tidigt fånga pojkars intresse för jobb i vården

Till exempel bjuder Sundsvall in högstadieklasser till upplevelseverkstad inom vård och omsorg, Skövde lockar pojkar till vård- och omsorgsprogrammet med tydliga programprofiler och nära kontakt med yrkeslivet, Sandviken erbjuder omvårdnadsprogrammet IT och Hälsa, och i Västerås och Eskilstuna har gymnasiepojkar kunnat göra sommarpraktik inom hälsa, vård och välfärd via projektet Hello People.

Låta fler få upp ögonen för jobben i vården

Fler fler unga män och kvinnor kan få upp ögonen jobben i vården och omsorgen via feriejobb, praktikplatser och yrkesintroduktionsavtal.

Många som gått och närt en dröm om att få göra något annat i livet tog nu den möjligheten,

Sören Johansson på Arbetsförmedlingen Trollhättan, om tidigare Saab-anställda män som omskolat sig till vård- och omsorgsyrken.

Höja status och kvalitet för vårdutbildningar

Vård- och omsorgscollege, där utbildningarna utformats för att matcha arbetsgivarnas behov, gör eleverna eftertraktade och lockar fler såväl män som kvinnor.

Ta till vara resursen utrikes födda

Utrikes födda är också en resurs som kan tas till vara bättre i vården och omsorgen.

Goda exempel

  • Det finns positiva initiativ för att ta tillvara läkar- och sjuksköterskekompetens bland nyanlända till exempel Etablering Stockholm.
  • Utländska akademiker matchas också till lediga vårdjobb via till exempel Nationell Matchning och får snabbare jobb via Korta Vägen, där språkstudier varvas med kompletterande utbildning och praktik
  • Ett annat exempel är yrkesutbildning i kombination med SFI, svenska för invandrare, eller särskilda vård- och omsorgsutbildningar för invandrare som flera kommuner erbjuder.

Fakta

Unga mäns intresse för vård och omsorg:

  • Var tredje ung man och nästan varannan ung kvinna kan tänka sig ett jobb i hälso- och sjukvården.
  • En tredjedel av de unga kan tänka sig att arbeta som sjuk-sköterska, undersköterska eller läkare.

Källa: Ungdomsbarometern 2012

Utrikes födda ‒ stor resurs

Andel utrikes födda i några vård- och omsorgsyrken, i procent:

Läkare 31 %
Biomedicinsk analytiker 18 %
Personlig assistent 17 %
Undersköterska kommun 17 %
Vårdbiträden, vårdare 15 %
Undersköterska landsting 12 %
Sjuksköterska 10 %

Ladda ner strategierna

Läs mer

Tipsa:


User information

Captcha *

Tack för att du hjälper oss!