23 februari 2015
Prenumerera på Sveriges Viktigaste Jobb

Marknadsför jobben

Var synlig! Tala väl om verksamheten och ge chansen att prova på jobben. Goda erfarenheter från praktik och feriejobb lockar fler till välfärdsjobben.

Marknadsför jobben

Kommuner, landsting och regioner behöver på olika sätt sprida information om alla jobbmöjligheter som finns inom sektorn, visa upp sig som arbetsgivare och berätta om vad jobben och utbildningarna innebär.

Goda förebilder

Sprid goda förebilder och bra exempel. Tala om att det är jobb som gör skillnad och lyft fram de egna medarbetarna.

Sommarjobb och praktik

Informera om jobben redan i skolan för elever och studie- och yrkesvägledare. Sommarjobb, feriejobb, praktik och traineeplatser ger fler unga chansen att pröva jobben. Med en positiv erfarenhet och uppföljning kommer fler unga att återvända.

Berätta om jobben

Kommunicera via kanaler och arenor där målgrupperna finns. Besök universitet, högskolor och delta gärna på arbetsmarknadsdagar och andra mötesplatser.

Läs mer

Tipsa:


User information

Captcha *

Tack för att du hjälper oss!