23 februari 2015
Prenumerera på Sveriges Viktigaste Jobb

Visa på karriärmöjligheter

Karriär i välfärdssektorn? Självklart – och då inte enbart ”rak bana uppåt”. En bredare syn på karriär ger medarbetare chansen att utveckla både sig själva och verksamheten, vilket gör yrkena mer attraktiva. Det gäller både att synliggöra de karriärvägar som finns och att skapa nya.

Visa på karriärmöjligheter

Enligt Ungdomsbarometern rankar bara 16 procent av unga ”snabb karriär" som helt avgörande för val av arbetsplats. Men de vill utvecklas och lära sig nytt. Det finns olika sätt för arbetsgivare att erbjuda detta.

Möjliggör sidledes karriär

Arbetsrotation och interna karriärcentra kan bidra till ökad rörlighet inom organisationen. Medarbetare kan utvecklas och bidra mer genom att få pröva nya roller.

Karriär – inte bara chef

Synliggör och möjliggör för andra typer av utveckling än rena chefsuppdrag. Det kan handla om projektledartjänster, expertroller, utvecklingsledare eller andra utvecklingsuppdrag.

Underlätta vägen till chefskap

Traineeprogram, aspirantprogram, mentorskap och delat ledarskap underlättar steget till en chefsroll, liksom att medarbetare får testa chefskap i mindre skala.

Karriärtjänster

Karriärtjänster inom skolan kan stärka läraryrkets attraktionskraft och förbättra undervisningen. Olika former av utvecklingstjänster och karriärtjänster har även inrättats i förskolan och fritidshemmen.

Läs mer

Tipsa:


User information

Captcha *

Tack för att du hjälper oss!