Prenumerera på Sveriges Viktigaste Jobb

HR-specialist

Vad gör en HR-specialist? Det kan du läsa om här.

En HR-specialist är organisationens stöd i arbetsgivarfrågor. Du bidrar till verksamhetens utveckling och måluppfyllelse genom din kunskap om bland annat kompetensförsörjning, arbetsrätt och de olika professionella HR-processerna.

HR-specialister inom kommun eller landsting kan ha många olika roller och uppgifter, oftast med fokus på att ge specialiststöd till chefer i till exempel rekrytering, arbetsrätt, arbetsmiljöarbete, kompetensfrågor och lönebildning. I landsting och större kommuner och är det vanligt att du är specialiserad på ett område. I en mindre kommun är det vanligt att du arbetar med alla typer av ärenden.

Som HR-specialist kan du också ha ansvar för att presentera din arbetsgivare på rekryteringsmässor och arbetsmarknadsdagar.

HR-specialisters kunskap om människor och organisationsstrukturer gör det till ett av världens viktigaste jobb! Viktor Dahl, HR-specialist i Nässjö Kommun.

Viktor Dahl om att vara HR-specialist

Utbildning

Du kan studera personal- och arbetslivsfrågor på ett flertal högskolor. Utbildningarna omfattar i regel 180-240 högskolepoäng, 3-4 års heltidsstudier och leder fram till kandidat-, magister- eller masterexamen. De olika utbildningsorterna skiljer sig åt vad gäller programinnehåll.

En annan väg är att du själv kombinerar ämnen som pedagogik, psykologi eller sociologi med arbetsrätt, företagsekonomi och personaladministration till en examen.

Framtidsutsikter

Konkurrensen är ganska hård inom personalområdet. För att kunna hävda sig är det bra att ha så bred kompetens som möjligt. Goda kunskaper i arbetsrättslagstiftning är viktigt. Likaså kunskaper i språk, särskilt engelska.

Tipsa:


User information

Captcha *

Tack för att du hjälper oss!