Prenumerera på Sveriges Viktigaste Jobb

Jimmy Sonsky om att vara biomedicinsk analytiker

På sitt jobb vid Karolinska Sjukhuset har Jimmy Sonsky intensiva arbetsdagar i vanliga fall. Den här gången fick han dessutom guida Ellen Bergström in i yrket.

Varför ska ungdomar satsa på att jobba som biomedicinsk analytiker?

För det första så är det ett väldigt viktigt jobb i sig. Dessutom är många i yrket på väg att gå i pension, så de närmaste åren kommer det att behövas många fler biomedicinska analytiker. På det viset är det verkligen ett framtidsyrke. Sedan är det ett väldigt roligt och variationsrikt jobb med stor bredd – det finns många olika labb där man kan jobba, både inom vården och i industrin.

Hur ska man gå till väga om man vill bli biomedicinsk analytiker?

Man söker helt enkelt till den utbildning som finns på olika lärosäten. Den som söker sig till det här jobbet måste vara noggrann och strukturerad. Man måste alltid exakt följa arbetsbeskrivningen eftersom det inte finns utrymme för några fel i till exempel hanteringen av prover.

Hur var det att ha Ellen Bergström som praktikant?

Det var jättekul! Hon visste nog inte vad hon gav sig in på, eller hon visste inte riktigt vad jobbet går ut på. Men det var bra, för det gjorde att hon ställde frågor som fick mig att tänka efter kring vad jag gör och varför jag håller på med det här jobbet. Det tror jag var nyttigt.

Vad vill du framföra till andra om Sveriges Viktigaste Jobb?

Jag vill framföra att det är viktigt att alla människor hjälps åt för att det här samhället vi lever i ska fungera så bra som möjligt, och för att vi alla ska må så bra som möjligt.

Tipsa:


User information

Captcha *

Tack för att du hjälper oss!