Prenumerera på Sveriges Viktigaste Jobb
Vi förlänger livet med teknik

IT-ingenjör

Vad gör en IT-ingenjör?

Du skapar, anpassar och utvecklar olika IT-lösningar. Du håller dig ständigt uppdaterad på vad som händer i teknikens framkant.

Som IT-ingenjör i kommun eller landsting är du länken mellan teknik och användare och ser till att tekniken anpassas efter verksamhetens behov. Tillsammans med kollegor och leverantörer gör du uppföljningar av verksamheten och planerar vidareutveckling och nya system.

I jobbet ingår även många klassiska ingenjöruppgifter som att göra rimlighetsbedömningar, kvalitativa och kvantitativa uppskattningar samt att beakta osäkerheter. Jobbet ställer stora krav på din kommunikativa förmåga eftersom en viktig arbetsuppgift är att förklara tekniskt avancerande system för oinvigda personer.

Safia Bennani om jobbet som IT-ingenjör i landstinget

Utbildning

Finns flera vägar att gå. Utbildning till systemvetare omfattar 180 högskolepoäng, 3 års heltidsstudier. Utbildning till dataingenjör omfattar 180 högskolepoäng, 3 års heltidsstudier

Framtidsutsikter

Goda. Arbetsmarknaden är kraftigt växande.

Läs mer

Tipsa:


User information

Captcha *

Tack för att du hjälper oss!