7 juli 2015
Prenumerera på Sveriges Viktigaste Jobb

Fakta om jobben inom samhällsbyggnad

Invånare är nöjda med kommunernas renhållning av gator och många kan tänka sig att bli ingenjör.

ekonomerna i välfärden hanterar över 800 miljarder varje år

Ekonomerna i välfärden har några av Sveriges viktigaste jobb. De hanterar över 800 miljarder kronor varje år, vilket utgör nästan en fjärdedel av hela Sveriges BNP.

8 av 10 invånare tycker att det är rent och snyggt på våra gator

Det svenska vägnätet består av ca 58 000 mil vägar. Av dessa ansvarar landets kommuner för skötseln av 5 700 mil. De som ser till att det är rent och snyggt på våra gator är kommunernas anläggningsarbetare.

50 procent av unga kan tänka sig att bli ingenjör

Unga tycker att välfärdsjobben verkar meningsfulla, roliga och utvecklande. I en undersökning som Ungdomsbarometern gjort på uppdrag av SKL svarar varannan ung att de kan tänka sig att bli ingenjör.

Tipsa:


User information

Captcha *

Tack för att du hjälper oss!