Prenumerera på Sveriges Viktigaste Jobb

Studie- och yrkesvägledare

Vi guidar unga människor till drömjobbet

Vad gör en studie- och yrkesvägledare? Det kan du läsa om här.

Som studie- och yrkesvägledare ger du information och vägledning till personer som vill börja en utbildning eller söker arbete. Ditt uppdrag är att stödja och stärka människor som står i en valsituation. Ditt viktigaste verktyg är det personliga samtalet. För att kunna erbjuda bästa möjliga hjälp måste du hålla dig uppdaterad kring förändringar inom yrkesliv, utbildningar och samhälle.

Som studie- och yrkesvägledare kan du till exempel arbeta på grundskola, gymnasieskola, högskola eller på arbetsförmedlingen. Arbetar du inom skolan har du mycket kontakt med elever, lärare, föräldrar och representanter för arbetslivet. I dina arbetsuppgifter kan ingå att ordna praktikplatser åt skolans elever.

Det bästa är att arbeta med människor och se dem uppnå sina mål och utvecklas, Ibrahim Alhakim, studie- och yrkesvägledare.

Ibrahim Alhakim om att vara studie- och yrkesvägledare

Utbildning

Utbildning till studie- och yrkesvägledare omfattar 180 högskolepoäng, 3 års heltidsstudier. Programmet finns bland annat på Stockholms universitet och Umeå universitet. Under utbildningen läser du kurser i samhällsvetenskap med inriktning mot utbildning och arbetsliv som ofta genomsyras av pedagogik och psykologi. Praktik ingår i utbildningen och omfattar cirka 15 veckor. Hur lång praktikperioden är beror på var du studerar.

Framtidsutsikter

Goda. Det finns ett stort behov av studie- och yrkesvägledare.

läs mer

Tipsa:


User information

Captcha *

Tack för att du hjälper oss!