8 juli 2015
Prenumerera på Sveriges Viktigaste Jobb

Fakta om jobben i kommunernas vård och omsorg

Nöjda brukare inom äldreomsorgen och var fjärde ung kille kan tänka sig att bli undersköterska. Fler än många tror, vad trodde du?

9 av 10 av äldre med hemtjänst är nöjda

När Socialstyrelsen frågade äldre vad de tycker om sin vård och omsorg visade det sig att 9 av 10 äldre är nöjda med sin hemtjänst.

97 procent av äldre med hemtjänst är nöjda med personalens bemötande

De allra flesta äldre med hemtjänst upplever att personalen bemöter dem på ett bra sätt och tar hänsyn till deras åsikter och önskemål.

Undersköterskor är sveriges största yrkesgrupp

Av välfärdens 1,1 miljoner medarbetare jobbar ungefär 257 000 personer som undersköterska eller vårdbiträde.

60 % av unga kan tänka sig jobba i välfärden

När Ungdomsbarometern frågade unga mellan 17-24 år om deras syn på olika yrken och arbetsgivare svarade 60 % att de skulle kunna tänka sig jobba i välfärden.

25 procent av unga killar kan tänka sig jobba som undersköterska

En undersökning från Ungdomsbarometern visar att 25 % av unga killar kan tänka sig att bli undersköterska. Samtidigt är bara 11 % av undersköterskorna i välfärden män. Varför är det så?

Tipsa:


User information

Captcha *

Tack för att du hjälper oss!