Prenumerera på Sveriges Viktigaste Jobb

Mattelärare med goda framtidsutsikter

Vi låter barn upptäcka världen med matematik

Jobbutsikterna ser riktigt ljusa ut för flera yrkesgrupper i skolan som till exempel grundskollärare, särskilt lärare i matematik, naturvetenskap och teknik.

Bra lärare är avgörande för skolans kvalitet och elevernas resultat. När det blir fler barn och unga i befolkningen, samtidigt som många medarbetare i skolan uppnår pensionsålder, behövs det fler lärare.

Även på gymnasiet behövs många lärare, pensionsavgångarna är större än normalt de närmaste åren och elevantalet ökar från 2016. Särskilt goda jobbutsikter har även här lärare inom matematik och naturvetenskapliga ämnen.

Här finns jobben i skolan

Fler vill bli mattelärare

Under en tid har intresset för att blir lärare i matematik och naturvetenskap, framför allt till grundskolan årskurs 7-9 , varit för lågt. Men vid höstens intagning ökade antalet antagna på flera av lärarutbildningarna i matematik, kemi, biologi och naturkunskap. Matematik är ett av tre ämnen som ökat mest när det gäller antagna hösterminen 2014 jämfört med 2013! Det är glädjande, men den positiva utvecklingen måste fortsätta om alla skolor ska lyckas rekrytera behöriga lärare i matematik, teknik och naturvetenskap de närmaste åren.

Det finns mycket som både skolans arbetsgivare och andra kan göra för att locka fler till de viktiga lärarjobben. Läs mer om rekryteringsbehoven och vad arbetsgivarna gör för att möta dessa i  rapporten Så löser vi rekryteringsutmaningarna En rapport om rekryteringsbehoven i förskola och skola (2014).

Två lärare om yrket

Jag gillar att matematik är logiskt uppbyggt. Det är roligt och vackert. Man kan förklara så mycket med matematik. Det är grymt.

Tiina Salmela och Niklas Ögren om hur det är att jobba som mattelärare.

Tipsa:


User information

Captcha *

Tack för att du hjälper oss!