Prenumerera på Sveriges Viktigaste Jobb

Tekniksprånget praktikplats för unga teknikintresserade

Det behövs 12 000 ingenjörer och tekniker som ska vara med och bygga moderna städer och infrastruktur i kommuner och landsting.

I dagsläget är kunskapen om de teknikintensiva jobben i kommuner och landsting låg bland unga. Ett sätt är att erbjuda unga praktik. Här kommer Tekniksprånget, som drivs av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, (IVA), på uppdrag av regeringen, in som en möjliggörare.

Tekniksprånget ska väcka intresset för att bli ingenjör hos ungdomar som gått ut gymnasiet genom att arbetsgivare erbjuder fyra månaders betald praktik. Sedan våren 2014 kan även kommuner, landsting och kommunala bolag erbjuda praktik inom ramen för Tekniksprånget.

Läs hela texten Det behövs ett tekniksprång på skl.se

Tekniksprånget väcker ungas intresse

Signe provar på ingenjörsyrket i Nacka kommun

Tekniksprångets hemsida

Tipsa:


User information

Captcha *

Tack för att du hjälper oss!