29 april 2015
Prenumerera på Sveriges Viktigaste Jobb

Diagram från rapporten Stolthet och fördomar

I diagrammet om rapporten Stolthet och fördomar visar vi hur medarbetare i kommuner och landsting upplever sina jobb och arbetsplatser.

Diagram

Arbetsmarknadens fördelning

Arbetsmarknadens fördelning.

Källa: Partsgemensamt underlag, egna beräkningar

Andel anställda med minst eftergymnasial utbildning

Andel anställda med minst eftergymnasial utbildning

Källa: Statistiska centralbyrån 2009

Antal anställningar i de största yrkena i kommunerna 2010. Månadsavlönade inklusive lediga

Antal anställningar i de största yrkena i kommunerna 2010.  Månadsavlönade inklusive lediga.

Källa: Den partsgemensamma lönestatistiken 2010

Antal anställningar i de största yrkena i landstingen 2010. Månadsavlönade inklusive lediga

 Antal anställningar i de största yrkena i landstingen 2010.  Månadsavlönade inklusive lediga.

Källa: Den partsgemensamma lönestatistiken 2010

Andel kvinnliga och manliga chefer 2010

Andel kvinnliga och manliga chefer 2010.

Källa: Partsgemensamt underlag, egna beräkningar

Medarbetarengagemang per sektor. Index

Medarbetarengagemang per sektor. Index.

Källa: Svenskt kvalitetsindex 2011

”Arbetet är viktigt och meningsfullt.” Index

 ”Arbetet är viktigt och meningsfullt.” Index.

Källa: Svenskt kvalitetsindex 2011

Motivationsfrågor. Index

Motivationsfrågor. Index.

Källa: Svenskt kvalitetsindex 2011

”Jag är nöjd med den utmaning som arbetet ger.” Index

 ”Jag är nöjd med den utmaning som arbetet ger.” Index

Källa: Svenskt kvalitetsindex 2011

SKI:s Nöjd Medarbetarindex (NMI)

SKI:s Nöjd Medarbetarindex (NMI)

Källa: Svenskt kvalitetsindex 2011

”Arbetet ger möjlighet att lära nytt och utvecklas i yrket varje vecka”

 ”Arbetet ger möjlighet att lära nytt och utvecklas i yrket varje vecka”

Källa: Statistiska centralbyrån, Arbetsmiljön 2009

”Jag har fått utbildning på betald arbetstid de senaste 12 månaderna”

 ”Jag har fått utbildning på betald arbetstid de senaste 12 månaderna”

Källa: Statistiska centralbyrån, Arbetsmiljön 2009

”Min arbetsplats har en god image/bild i samhället” och ”Jag är stolt över att tala om var jag är anställd”. Index

”Min arbetsplats har en god image/bild i samhället” och ”Jag är stolt över att tala  om var jag är anställd”. Index

Källa: Svenskt kvalitetsindex 2011

Attraktionskraft. Index

Attraktionskraft. Index

Källa: Svenskt kvalitetsindex 2011

Arbetsförhållanden. Index

Arbetsförhållanden. Index

Källa: Svenskt kvalitetsindex 2011

”Arbetsbelastning, dvs. i vad mån du har lagom mycket att göra” och ”Du känner att du hinner med dina arbetsuppgifter inom ordinarie arbetstid”. Index

 ”Arbetsbelastning, dvs. i vad mån du har lagom mycket att göra” och ”Du känner att  du hinner med dina arbetsuppgifter inom ordinarie arbetstid”. Index

Källa: Svenskt kvalitetsindex 2011

”Det är oftast bra balans mellan arbete och privatliv”. Index

”Det är oftast bra balans mellan arbete och privatliv”. Index

Källa: Svenskt kvalitetsindex 2011

Medarbetarnas betyg på närmaste chef. Index

Medarbetarnas betyg på närmaste chef. Index

Källa: Svenskt kvalitetsindex 2011

Ledningens förmåga att leda och utveckla verksamheten” och ”Förmågan hos ledningen vad det gäller att informera och kommunicera med personalen”. Index

”Ledningens förmåga att leda och utveckla verksamheten” och ”Förmågan hos  ledningen vad det gäller att informera och kommunicera med personalen”. Index.

Källa: Svenskt kvalitetsindex 2011

Andel som arbetar flextid eller på annat sätt har relativt fria arbetstider

Andel som arbetar flextid eller på annat sätt har relativt fria arbetstider

Källa: Statistiska centralbyrån, Arbetsmiljön 2009

”Har möjlighet att själv bestämma arbetstakten” och ”Är för det mesta med och beslutar om uppläggningen av det egna arbetet”

 ”Har möjlighet att själv bestämma arbetstakten” och ”Är för det mesta med och  beslutar om uppläggningen av det egna arbetet”

Källa: Statistiska centralbyrån, Arbetsmiljön 2009

Samarbete. Index

Samarbete. Index.

Källa: Svenskt kvalitetsindex 2011

Ladda ner

Publikationer

Tipsa:


User information

Captcha *

Tack för att du hjälper oss!