6 oktober 2015
Prenumerera på Sveriges Viktigaste Jobb

Presentationer

Powerpointpresentationer

Här hittar du olika presentationer från rapporter och webbseminarium som ger dig inspiration och stöd i ditt employer branding-arbete.

Alla dokument är av typen Powerpoint och öppnas i nytt fönster.

Absout Swedens most important jobs

Within ten years the welfare sector needs to employ over half a million new employees. In order to meet the recruitment challenge SALAR and local governments are working together to strengthen the sector's image.

Om sveriges viktigaste jobb

Inom tio år behöver välfärdssektorn anställa över en halv miljon nya medarbetare. För att möta rekryteringsutmaningen satsar SKL och kommuner och landsting tillsammans för att stärka sektorns image.

Här finns Sveriges viktigatse jobb

Från rapport om blivande chefers förväntningar, farhågor och tankar kring den framtida chefsrollen.

Sveriges viktigaste jobb finns i välfärden ppt

Sammanfattning av rapport från 2015 om rekryteringsbehovet i välfärden 2013-2022.

Här finns Sveriges viktigatse jobb

Från webbinarium med Svante Randlert om hur du kan bli en ännu mer attraktiv arbetsgivare.

Förhoppningar och farhågor

Från webbinarium om vår rapportserie som handlar om lön, karriär och arbetsmiljö i välfärden.

Checklista mässor

Konkreta tips på vad du bör tänka på innan, under och efter att du ställt ut på en arbetsmarknadsmässa.

Vässa din mässa ppt

Från webbinarium om hur du vässar ditt mässdeltagande.

Förhoppningar och farhågor

Från webbinarium om hur du kan använda feriejobben som en del i ert employer branding-arbete.

Tipsa:


User information

Captcha *

Tack för att du hjälper oss!