19 maj 2015
Prenumerera på Sveriges Viktigaste Jobb

Rapporter

Rapporter

Rapporter som SKL har tagit fram inom satsningen Sveriges Viktigaste Jobb.

I våra rapporter hittar du svar på frågor som; Hur stort är rekryteringsbehovet i välfärden? Vad tycker välfärdens medarbetare om sina jobb? Vad värdesätter unga när de väljer arbetsgivare? 

Med våra rapporter hoppas vi kunna inspirera till fortsatt bra arbete med ert arbetsgivarvarumärke!

Rapporter från Sveriges Viktigaste Jobb

Tipsa:


User information

Captcha *

Tack för att du hjälper oss!