8 juli 2015
Prenumerera på Sveriges Viktigaste Jobb

Goda exempel - Underlätta lönekarriär

Här presenterar vi några exempel på hur kommuner och landsting underlättar lönekarriär för att möta rekryteringsutmaningarna i förskolan och skolan samt i vården och omsorgen.

Förskolan och skolan

 • Södertälje kommun har satsat på yrkesskickliga lärare och lockat högt kvalificerade lärare till tjänster som utvecklingslärare med hög ingångslön.
 • I Ängelholm tog kommunfullmäktige beslut om att premiera de 20 procent av kommunens lärare och förskollärare som bidragit mest till positiva resultat.
 • Landskrona har lyft sina mest kvalificerade pedagoger och skolledare genom en miljonsatsning för att stimulera till bättre insats och locka fler lärare till kommunen.
 • Västervik avsätter extra miljoner för att premiera särskilt kompetenta lärare som verkat för ökad måluppfyllelse.
 • Sölvesborg har i flera år prioriterat höjda lärarlöner för att vid rekrytering få de bäst meriterade lärarna.
 • Kalmar fortsätter att öka lönespridningen i lärarkåren och har dessutom prioriterat lärarlönerna generellt för att möta rekryteringsbehovet.
 • Staffanstorps kommun valde förra året att ekonomiskt gynna skolenheter med hög eller växande lönespridning och i Skellefteå görs kommunövergripande lönesatsningar på bland annat rektorer.

Vården och omsorgen

 • Stockholms läns landsting har gjort en särskild lönesatsning på vissa biomedicinska analytiker och specialistsjuksköterskor, som i särskilt hög grad bidrar till att uppfylla målen och utveckla verksamheten på sin arbetsplats.
 • I Norrköping har socialtjänsten minskat en stor personalomsättning av socialsekreterare genom att bland annat lönemässigt satsa på skickliga socialsekreterare som delvis fått nya roller.
 • Södertälje kommun har tagit fram yrkesanpassade samtalsmallar som stöd i lönesättningen.
 • Landstinget Sörmland har – i syfte att underlätta framtida rekrytering – gjort en satsning på löner för vissa sjuksköterskor.
 • Skellefteå, som jobbat mycket strategiskt för att skapa förståelse för individuell lön och stötta chefer i att våga sätta individuella löner utifrån prestation, har genomfört särskilda lönesatsningar på till exempel arbetsterapeuter.

Läs mer

Tipsa:


User information

Captcha *

Tack för att du hjälper oss!