11 november 2015
Prenumerera på Sveriges Viktigaste Jobb

Högstadieelever i Kinda passar för Sveriges viktigaste jobb

En tydlig bild och kunskap om vad det innebär att arbeta i kommunen ökar skolelevers intresse för att själva göra det i framtiden. För att väcka elevernas intresse för jobben arrangerar Värgårdsskolan i Kinda kommun en heldag i framtidens tecken.

Elev i Kinda kommun som gjort yrkestestet

På Värgårdsskolan i Kinda arrangeras Yrkesbuffén varje år – en dag då skolans åttor och nior får komma i kontakt med yrkeslivet på olika sätt. Under dagen får eleverna lyssna till yrkesverksamma som berättar om sina jobb, från både lokala företag och kommunen. Eleverna får bland annat veta vilken utbildning som krävs och hur arbetsdagarna kan se ut inom olika yrken.

På plats i år fanns även HR-konsulten Oscar Lätth och hans kollega Ingela Waldau Wass. Med sig hade de yrkestestet från Sveriges viktigaste jobb. Med hjälp av Ipad, dator och sina egna smartphones fick eleverna göra testet. Och de som ville kunde sedan fota sig tillsammans med en skylt som berättar vilket yrkesförslag de fick i testet.

Sveriges Viktigaste Jobbs yrkestest (nytt fönster)

Elev i Kinda kommun som gjort yrkestestet

- Responsen från eleverna var jättepositiv! Yrkestestet är ett roligt sätt att informera om jobben. Extra roligt var det att flera elever kände att yrket de tilldelades i testet skulle kunna vara något för dem, säger Oscar Lätth.

Enligt Oscar Lätth handlar rekryteringsarbetet om att öka kunskap och intresse för de olika jobb som finns i kommunen.

- Många barn drömmer om att bli polis eller brandman, men desto färre drömmer om att bli HR-konsult eller miljöinspektör. En del av det tror jag kan bero på att de inte känner till att vissa yrken ens finns, eller att de inte vet vad jobben innebär.

Oscar Lätth menar att produkterna från Sveriges viktigaste jobb är till stor hjälp i rekryteringsarbetet.

- Produkterna från Sveriges viktigaste jobb fungerar som ett jättebra startpaket i arbetet med att stärka vårt arbetsgivarvarumärke. Eftersom materialet är färdigt så är det väldigt enkelt att använda. Det är nog särskilt användbart för oss mindre kommuner som inte har så mycket tid och resurser.

Oscars tips till dig som vill använda Yrkestestet i skolor

Ha med webbadressen till testet på en tryckt produkt som går att sprida. Kinda kommun tryckte adressen på visitkort som delades ut till alla elever. Det underlättade sedan när eleverna skulle göra testet via sina smartphones.

Ladda ner

Tipsa:


User information

Captcha *

Tack för att du hjälper oss!