11 mars 2016
Prenumerera på Sveriges Viktigaste Jobb

Stolta medarbetare visar upp Motala kommun

Motala kommun har låtit 12 stolta medarbetare berätta om sig själva och sitt arbete. Detta för att visa upp all den kompetens och allt det positiva arbete som görs i kommunen.

Projektet ”Stolt medarbetare” ger insyn i hur det är att arbeta i kommunen och visar samtidigt upp vilket viktigt arbete som utförs. Medarbetarna har fått berätta om sig själva och sitt arbete i text och bild både på kommunens webb- och facebooksida.

– Vår förhoppning med att presentera stolta medarbetare är att vi på ett personligt sätt nå ut med vilka vi är och vad vi gör på Motala kommun, Vi hoppas också att berättelserna om medarbetarnas stolthet, möten mellan enheter och den inspiration medarbetarna ger varandra ska ge ringar på vattnet, säger Anna Olsen, kommunikatör på Motala kommun.

Som stolt medarbetare ska man vara en bra förebild som fokuserar på det positiva och försöka hitta andra nyfikna medarbetare som strävar mot gemensamma mål. Man ska även våga lyfta utmaningar och stå för det man tycker.

För de stolta medarbetarna har det varit givande

– Vi har fått inblick i andras jobb vilket ger förståelse och ett bättre helhetsperspektiv på kommunen. De diskussioner vi har leder till inspiration och nya idéer, säger miljösamordnaren Jens Lövgren som är en av 2015 års stolta medarbetare.

Stolta medarbetare

Två stolta medarbetare, Emma Siedengren och Jens Lövgren.

– Det är ett utmärkt forum för att få visa upp vad en planarkitekt arbetar med. Förhoppningsvis kanske vi kan bidra till att skapa en nyfikenhet för yrket och en medvetenhet om vad det faktiskt finns för olika yrken man kan arbeta med inom samhällsplanering, säger Emma Siedengren som är planarkitekt och även hon stolt medarbetare.

Exempel på andra yrken som representeras och lyfts fram i projektet ”Stolta medarbetare” är vårdare, lärare, köksansvarig och förskollärare, pedagogassistent och danslärare.

Intervjuer med Motalas kommuns stolta medarbetare

Läs mer om projektet

Tipsa:


User information

Captcha *

Tack för att du hjälper oss!