14 januari 2016
Prenumerera på Sveriges Viktigaste Jobb

Strömsund använder Sveriges Viktigaste Jobb i årlig almanacka

Varje år gör Strömsunds kommun en almanacka med ett speciellt tema. I år har Sveriges Viktigaste Jobb fått äran att vara temat för almanackan.
– Vi använder Sveriges Viktigaste Jobb som tema för att skapa intresse för de yrken som det kommer finns ett behov av inom kommunen, säger Anders Andersson, kommunchef Strömsunds kommun.

Strömsunds kommuns almenacka

Strömsunds kommun har sedan ett år tillbaka använt Sveriges Viktigaste Jobb logga i alla sina platsannonser och tar ytterligare steg genom att använda det som tema i denna årliga almanacka. För att kunna använda Sveriges Viktigaste Jobb som tema hämtades allt material från Verktygslådan. Almanackan har tryckts i 12 000 exemplar och distribueras till kommunens hushåll, kontor, fastighetsägare, boende utanför kommunen och till de som flyttar till kommunen under året.

Almanackan visar upp tolv olika kommunala yrken med fokus på de som det kommer finnas stor efterfrågan på i framtiden. Varje ny månad läggs även en mer fördjupande beskrivning av det aktuella yrket och person ut på kommunens hemsida.
– Det här gör att vi varje månad påminner om kampanjen och våra egna sidor som handlar om att arbeta i kommunen, säger Anders.

Almanackan har tagit emot väl av kommunens medborgare. De personer som blivit uppmärksammade i kalendern har varit positiva, särskilt för att deras yrke och roll inom kommunen lyfts fram.

Strömsunds kommun slutar inte att arbeta med arbetsgivarvarumärke.
– Vi kommer att prioritera personalfrågor ytterligare och har bland annat rekryterat en personalchef. Vi har även startat en bemanningsenhet med fokus på att ge tillsvidareanställda vikarier heltidstjänster.

Artikeln publicerades första gången 2013-09-17

Tipsa:


User information

Captcha *

Tack för att du hjälper oss!