29 april 2015
Prenumerera på Sveriges Viktigaste Jobb

Medverkande i Teknikspåret

Följande arbetsgivare medverkar i Tekniksprånget.

Landsting

 • Landstinget i Uppsala län
 • Norrbottens läns landsting
 • Stockholms läns landsting
 • Västra Götalandsregionen
 • Landstinget i Kalmar län
 • Landstinget Blekinge

Kommuner

 • Gnosjö kommun
 • Göteborgs stad
 • Hudiksvalls kommun
 • Härraryda kommun
 • Kalmar kommun
 • Lidköpings kommun
 • Nacka kommun
 • Norrköpings kommun
 • Skellefteå kommun
 • Sundsvalls kommun
 • Uddevalla kommun
 • Umeå kommun
 • Västerås stad
 • Växsjö kommun
 • Örebro kommun

Kommunala bolag

 • Familjebostäder
 • Gästrike återvinnare
 • Gävle Energi
 • Göteborgs hamn
 • MKB fastighet
 • Mälarenergi
 • Stockholms hamnar
 • Stockholmshem
 • Svenska bostäder
 • Sysav
 • Tekniska verken
 • UMEVA, Umåea vatten och avfall
 • VEAB, Växsjö Energi

Tipsa:


User information

Captcha *

Tack för att du hjälper oss!